عافیت نیوقبل از ازدواج - عافیت نیو

دسته: قبل از ازدواج

نقش خصوصیات پدر در انتخاب همسر آینده

نقش خانواده ها در ازدواج فرزندان چیست؟ نقش خصوصیات پدر در انتخاب همسر آینده چقدر اهمیت دارد؟ میزان تاثیر خصوصیات پدر بر دختران بیشتر است یا پسران؟ از پیامبر اکرم اسلام (ص) حدیثی نقل می…